• Πλάκες ΔΕΗ

Πλάκες ΔΕΗ

Τοποθετούνται στο υπέδαφος όταν περνούν υπόγεια καλώδια χαμηλής ή μεσαίας τάσης.
Η διαστάσεις τους είναι 25Χ50Χ4.

 

Textbox Section