Βιοκλιματικά Υλικά

Αντιμετώπιση του Φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας με Βιοκλιματικά Υλικά

Η εφαρμογή των ψυχρών υλικών σε αστική κλίμακα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της θερμοκρασίας του αέρα. Αυτό συμβαίνει γιατί λόγω της μείωσης των θερμοκρασιών των επιφανειών του αστικού περιβάλλοντος που προκαλεί η εφαρμογή των ψυχρών υλικών, μικρότερα ποσά θερμότητας μεταφέρονται στα υποκείμενα στρώματα του αέρα.
Αυτή η μείωση στη θερμοκρασία του αέρα συμβάλλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας εξασφαλίζοντας συνθήκες θερμικής άνεσης στο εξωτερικό περιβάλλον.

Βιοκλιματικά Υλικά και Μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο του Berkeley δείχνουν ότι η εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση της αστικής θερμικής νησίδας όπως χρήση ψυχρών υλικών έχει ως αποτέλεσμα και τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Καταρχάς λόγω της μείωσης στην κατανάλωση ενέργειας για ψύξη, έχουμε λιγότερες εκπομπές
ρύπων από τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Ενώ παράλληλα η μείωση της θερμοκρασίας του αέρα,
συνεπάγεται τη μείωση της πιθανότητας δημιουργίας νέφους η οποία ευνοείται σε υψηλές θερμοκρασίες.

Βιοκλιματικά Υλικά

CoolBarrier και Συμβατικά Υλικά

Το δείγμα 1 έχει επικαλυφθεί με μαύρο επίχρισμα. Τα δείγματα 2 και 4 είναι βαμμένα με CoolBarrier. Το δείγμα 3 είναι μια λευκή κοινή πλάκα πεζοδρομίου. Όπως φαίνεται από τη φωτογραφία στο υπέρυθρο η επικάλυψη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη θερμοκρασία που αναπτύσσουν οι επιφάνειες. Μια σκουρόχρωμη επιφάνεια αναπτύσσει πολύ μεγαλύτερη θερμοκρασία σε σχέση με μια όμοια ανοιχτόχρωμη. Επιπλέον, η χρήση ψυχρού επιχρίσματος μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία της πλάκας κατά μέσο όρο 3-4 βαθμούς Κελσίου. Ενώ η μέγιστη θερμοκρασία μια επιφάνειας με ψυχρό επίχρισμα μπορεί να είναι έως και 7,5 βαθμούς χαμηλότερη από μια επιφάνεια χωρίς επικάλυψη.