• Διάτρητο - Γκαζόν

Διάτρητο - Γκαζόν

Ένα τσιμέντο-προϊόν που δεν στερεί την ομορφιά του πράσινου. Εύκολη διάβαση ή στάθμευση αυτοκινήτου χωρίς να καταστρέφεται το πράσινο.

 

Textbox Section