• Εμπόδια Πεζοδρομίου

Εμπόδια Πεζοδρομίου

Οι μπάλες ή τα κολωνάκια τοποθετούνται σε συγκεκριμένο σημείο στα πεζοδρόμια ώστε να εμποδίζουν την στάθμευση πάνω σε αυτό.
Διαστάσεις μπάλας 20Χ25Χ30cm και κολωνάκι 45cm.

 

Textbox Section