• Πλάκες ΑΜΕΑ

Πλάκες ΑΜΕΑ

Για την όδευση των τυφλών χρησιμοποιούνται έγχρωμες ανάγλυφες πλάκες πεζοδρομίου με βάση το τσιμέντο υψηλής αντοχής διαστάσεων 40x40 cm και πάχους 3,7 cm σε τέσσερις τύπους.

Α’ τύπος – Οδηγός
Β’ τύπος – Κίνδυνος
Γ’ τύπος – Αλλαγή
Δ’ τύπος – Εξυπηρέτηση

 

Textbox Section